אפליקצית קימטיקה מהפכנית

שיתוף ב facebook
שיתוף ב email

human-butterfly-7.0

זוהי קריאה גלויה ופתוחה לחוקרים, מדענים ומגלי עניין לבוא ולחקור את הטכניקה המיושמת במפגשים במים, עם קערות הקריסטל המנוגנות בתוך המים, מרטיטות את תאי הגוף ומולקולות המים הממלאות אותו. המסמך הינו באנגלית

source – pdf – revolutionart cymatics application

revolutionary cymatics application

For Immediate Release:
Researching the Experiential Effects of
Applied Cymatics in Water for Healing Purposes
Using Crystal Bowls Tuned to the Harmonic Solfeggio Scale

by Aliza Hava
1
Introduction
This is a call to all scientists and researchers in the fields of Cymatics, Sound Healing, DNA
Activation, Oncology, Bioacoustics and Water Therapy & Purification, to take part in a study of
a newly discovered method for the immediate impact of sound on health using water as a
conductor for vibration. The basis of this practice is a synthesis of conclusions garnered from
extensive research of:
Cymatics
– Vibrational medicine
– Water purification techniques using sound
– Brainwave science
– Mathematics
– Sacred geometry
– DNA research and pineal gland research (which are known to be encompassed by water

and resonant to the surrounding environment)
– Clear-quartz crystal properties of receiving, storing, transmitting and amplifying frequencies
and information.
– The science of frequencies and their potential to specifically heal all sorts of dis-ease as
shown by Royal Raymond Rife and Robert C. Beck, as well as Dr. Masaru Emoto's
photographs of the Solfeggio frequencies' impact on the molecular structure of water.

2
Background
In June, 2009, Shai Danon and Amiti Media began experimenting with and documenting the
implementation of a newly discovered technique they created after exploring the application of
the frequency of 528hz on water, based on the scientific findings of Dr. Joseph Puleo and Dr.
Leonard Horowitz.
Considering the known impact of frequency on the molecular composition of cells, they easily
discerned that directing pure tonal vibrations towards a subject would have an allover
physiological effect that could restore cells to their pure, unadulterated state. Dr. Masuru
Emoto's research on the impact of sound and prayer on water made it evident that, since
human cells are made of at least 70% water, applying a specialized technique to the physical
body would affect people on a cellular level, potentially restoring overall body health to the
recipient of treatment.
Amiti and Shai combined three aspects of science into one technique: Directing accurate
sound waves to energy centers of the body, utilizing water as the best known conductor and
Quartz Crystal as the best naturally transmitting amplifier.
For Shai Danon, 38, a musician with 12 years experience playing tabla, influenced by both
Western music and Eastern modalities, meeting Amiti, 27, was a turning point. Shai had
researched fields of science that led him to reconsider the effects of sound in everyday life.
Amiti, an elementary school teacher and artistic videographer, had been exploring the world
of sound healing with the properties of crystals for six years prior. The two began their
collaboration with the LIVE H2O worldwide event that took place on June 21st, 2009. Using
Jonathan Goldman's Holy Harmony tuning forks, they accurately tuned clear quartz crystal
bowls to the different frequencies of the musical Solfeggio scale, placing an emphasis on the
frequency of 528hz, which is known to resonate with the heart. Applying this technique, they
helped facilitate a musical healing event in the Old City of Jerusalem in conjunction with the
3rd Jerusalem Hug, which unites Christians, Jews, Muslims and more in a collective prayer
for peace. This event was broadcast live via internet as part of a global initiative to purify the
world's water using the healing power of sound and prayer.
The foundation of their early experiences together occurred in the Sea of Galilee, when they
played the Solfeggio tuned crystal bowls for a large group of people standing in water while
simultaneously singing and overtoning the notes and their harmonies. People were deeply
affected by the frequencies and reported feelings of elation, deep emotional release and
relaxation. A bathing horse from over 100 meters away heard the sound and walked through
the water into their circle. The horse was friendly and at ease. The scenario seemed
miraculous.
3
The impact of this event led to another instance where Shai and Amiti applied the technique
in a contained pool of water for a dozen or so people. Many experienced intensive,
spontaneous release of emotions through tears and laughter and reported similar feelings as
in the Sea of Galilee. As a result of this dramatic impact on the participants, Amiti and Shai
developed a water therapy technique whereby, as a participant floats in water with the
assistance of foam floatation devices, they approach a person's body while playing floating
crystal bowls resonating with frequencies correlating to the correct energy centers, as
practiced in vibrational medicine. As the vibrations influence the molecular structure of the
water in the pool, they also influence the person in the pool receiving the treatment, as
performed in the field of cymatics. Recipients of the treatment experience transformative
effects on their mood and energy level which reportedly last for several days after the
treatment.
After word of this new technique began to spread, Shai and Amiti were soon becoming
approached by hydrotherapists from throughout Israel. Adopting the name Ahava 528, they
shared their findings and began to collaborate, performing treatments on a wider scale. At
the time of this writing, after a period of approximately eight months, over 400 people have
been treated. Almost all of them have reported powerful shifts in their state of mind and
overall physical feeling. For example, a woman who was afraid of water described being
completely transformed by the experience. She felt safe and tranquil in the presence of the
healing sounds in water after not being in a pool for over twenty years. A man with a foot
injury, of which Amiti and Shai were unaware, reported that his foot began vibrating intensely
underwater when the bowl tuned to 528hz was being played. He did not have the same
experience with the other frequencies. Others experienced deep emotional release through
crying and laughter, and the release of physical tension, as well as reports of visual effects
with closed eyes, including the appearance of the DNA structure and bright colored lights
moving in sequence with the sound. After a recent session, a General Medicine practitioner
asked to learn from the innovators of the technique.
It is important to note that the field of Hydrotherapy and various new water healing techniques
are very effective in and of themselves for treating many different forms of medical
conditions. Techniques such as Watsu, Jahara, Water Dance, Hydrotherapy for the disabled
and communing with dolphins have been gaining momentum worldwide over the past several
years, and throughout Israel in particular. Working with over 30 various hydrotherapists, they
all acknowledge the profound impact these specific sounds have on their patient's recovery.
Another epic transformative event occurred at the World Water Festival in Eilat in February,
2010. Amiti's instinct was to arrive early and meet the dolphins with the floating crystal
bowls, to see how they would respond to these frequencies underwater. From the underwater
videos, it is clear that the dolphins enjoyed the experience and were not bothered but rather
curious and open to receive the vibrations and sing back. This was an important
4
acknowledgement from the "masters of sound." At the festival, which hosted a majority of
expert water therapists from throughout the world, Ahava 528 held workshops and
presentations which strongly influenced the overall atmosphere of the event, culminating in a
final session in a therapeutic seawater pool where over 70 people circled and toned together
in the water to the frequency of 528hz. Without anyone expecting it, the mood naturally
escalated from a meditative state into unrestricted waves of spontaneous laughter, joy and
dance which lasted into the night.


Personal Testimony

On April 1, 2010 I experienced my first treatment with the floating crystal bowls. My personal
experience included feeling intense vibrations throughout my stomach, where I have a history
of digestive weakness. Also, without it having been suggested, I saw brightly colored swirls of
light and the DNA structure while my eyes were closed and the bowls were being played
around me. After the treatment, as I lay in the pool being held gently by a hydrotherapist, I
felt the distinct sense of deep relaxation and a return to the womb. My mind was calm and
clear, my body floating at ease. I felt safe and cared for, with a profound sense of being
reborn. The feeling of refreshed calmness lasted for the next several days. Overall, I can say
that the professionalism and accuracy of the treatment was instrumental in facilitating this
experience. It was the inspiration for me to publish this document and help create greater
awareness of the technique. It also prompted me to engage the practitioners in a process of
research development to potentially uncover groundbreaking scientific data that can
demonstrate the physical, emotional and spiritual impacts of its implementation.

Hypothesis
It is of specific interest to determine the power of this type of treatment on a number of
various physical, emotional and mental maladies. In cancer treatment, for example, directing
crystal tone vibrations through water tuned to the correlating frequency of the affected organ
could potentially diminish and/or eradicate the existence of cancer cells. This would be
without the use of radiation or electronic devices, but with the simple tools of water, tuning
forks, crystal bowls and applied knowledge.
Possible benefits of such treatment also include deep intracellular hydration which has
numerous benefits including an increase in mental clarity, improving physical performance,
cell to cell communication, and metabolic regulation which may assist in weight loss.
Reportedly, this treatment also promotes a feeling of deep relaxation and sense of increased
blood circulation which aids in the healing process of any disease. It may be of great benefit
to those with high blood pressure, depression, and may help ground and fuel the body’s
electrical system, improving synaptic response and emotional well-being, which is known to
have an impact on overall physical health. This type of treatment may also be helpful with
autistic patients.
5
Statement of Intent
Through my research over the internet of similar work in applied cymatics, it would seem that
Ahava 528 is the only group publicly practicing this type of therapy. The developers are
currently oriented towards partnering with scientists and doctors to facilitate controlled
research experiments that would lead to evidence of tangible health benefits, with the
intention of have this treatment recognized as a valid therapeutic technique. It would be of
great benefit to anyone in the field of applied cymatics and medicine to work with Ahava 528
to conduct research on the scientific effects of this application.
Acknowledgements
This initiative was inspired by the groundbreaking research of Dr. Masaru Emoto, Joseph
Puleo, Dr. Leonard Horowitz, Nicolai Tesla, Dr. Hulda Clark, John Stewart Reed, Robert C.
Beck, Victor Shawburger, Jonathan Goldman, Nassim Haramein, Dr. Medicine Wolf, Dr. Rima
Laibow, Vic Showell, Marco Rodin, Royal Raymond Rife, Hans Jeni, drunvalo melchizedek,
Fereydoon Batmanghelidj, M.D, Wilhelm Reich and the artwork of Alex Grey.
6
Website
A new and exciting website has been opened by the Ahava 528 team, founded in Israel and
written in Hebrew. To my knowledge, this is the only website that presents this kind of
information on all of the subjects mentioned above. This website serves as a main platform of
cooperation and co-creation for groups and individuals who share the same vision to raise
awareness regarding water, frequency work and cymatics.
www.a14222-tmp.s215.upress.link
(Although this website is written in Hebrew, a Google-Translate button is available.)
Watch on YouTube:
http://www.youtube.com/user/ahava528#p/u/1/YjzpCzSAXj 0
http://www.youtube.com/user/ahava528#p/u/5/G4riQJB7Ocg

New videos describing recent events with dolphins and more will soon be available on
Ahava528's You Tube channel.
For further information and cooperation, please contact:
Shai Danon, shaichu528@yahoo.com
Amiti Media, amitimedia@yahoo.com
Aliza Hava alizahava@gmail.com

Harmonic Shift V.2.7

מאמרים נוספים

פוסטים אחרונים

אג'נדה 21 – סרטון חשוב

קשה למצוא מתנגדים לטרנד העולמי החדש, המסתתר תחת הכינוי המופלא 'קיימות'. בד"כ מצרפים לו לכינוי זה, את תרגומו באנגלית (Sustainability),

קרא עוד »

fifty ways to leave your virus

סיפור הוירוס הזה שיגע את כל העולם. אם יש משהו בטוח לגביו, להבנתי, הוא שמשקרים לנו על מנת לרתום אותנו

קרא עוד »

תגובות פייסבוק