האירועים הקרובים

סדנת קערות קריסטל במים

~ 14.2 ~

סדנא לחיזוק השדה האלקטרומגנטי חלק 2:
הפעם אנחנו בבריכה טיפולית-מחוממת, לומדים לקבל ולהעניק צלילי קריסטל בתוך המים!!!

ריפוי במים

סדנת קערות קריסטל

~ 16.1 ~

סדנא לחיזוק השדה האלקטרומגנטי באמצעות צלילי קערות הקריסטל

סדנת קערות קריסטל