בחרתי לראיין את טל ורד מכמה סיבות.
מלבד העובדה שבנו איתי נפגע מחיסונים
טל מהווה השראה להורים רבים במצב דומה
ומספק מידע בריאותי לכל מי שיחפוץ.

טל למד בדרך הקשה, על חשבון בריאות ילדו איתי.
טל ומשפחתו עזבו את ישראל במסע ריפוי אישי ובהתחקות אחר הפתרונות הטובים ביותר שיש,
על מנת לנסות לרפא את בנו איתי מהמצב הבריאותי אליו נקלע.
לכל מי שחפץ ליצור קשר עם טל ולקבל ייעוץ מאדם אמיתי שמוכן לעזור לכל אדם אחר שחפץ בכך, הכנסו לכאן.

אהבה528 – מעלים את התדר