תקנון ביטולים

מדיניות ביטול העסקאות מבוססת על תקנות החוק להגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א 2010 .

“מעלים את התדר” שומרת לעצמה את הזכות לסרב לעסקה או ללקוח בהתאם לשיקול דעתה ומדיניות פנים החברה.

אנו ממליצים בחום לקרוא את תנאי הביטול לפני ביצוע העסקה.

עפ”י החוק להגנת הצרכן ביטול עסקה יתאפשר עד 14 יום מביצוע העסקה ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות. אולם לפנים משורת הדין וכמדיניות חברה, אנו מאפשרים ביטול עסקה באופן הבא:

עד 5 ימי עסקים לפני מועד פתיחת הסדנה/כנס/הרצאה – במקרה זה יתקבל החזר מלא בקיזוז דמי ביטול בגובה 5% מהמחיר ששולם עבור השירות, בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

במהלך 5 ימי עסקים לפני מועד פתיחת הסדנה/כנס/הרצאה  ו/או במהלכה – לא יתקבל כל החזר, גם בעבור עסקה אשר בוצעה בטווח ימים אלו, בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

במידה ונבצר ממך להגיע לסדנה/כנס/הרצאה  ניתן לבחון אפשרות חד פעמית של דחיית הסדנה על בסיס מקום פנוי בלבד למועד אחר, על מנת לממש אפשרות זו יש לעדכן על דחיית הסדנה עד יממה לפני תחילתה.

בכל אופן תמיד נשתדל לבוא לקראתכם בהינתן האפשרות..