אני איש חופשי \ הכרזת עצמאות אישית

להלן הצהרת חופש הכי טובה שנתקלתי בה מימיי.
הצהרה זו, אמורה לשמש אתכם בכל מקרה של כפייה מצד “המערכת” (קרי – משרדי ממשלה וגופים המתיימרים “לייצג” אתכם).
מעתה – אם כופים עליכם מתן תרופה או חיסון, או הצטרפות למאגר ביומטרי, הרעלת מים, או כל תוכנית ממשלתית אחרת,
אם כופים עליכם להראות תעודה, להמציא אישור, לשלם קנס, איום במאסר וכיוצ”ב,
עליכם להציג את ההצהרה הזו, חתומה בשמכם.

הצהרת החופש הזו יש לה תקפות משפטית, כל עוד מערכת המשפט מכירה בכם כבני חורין. משום שמערכת המשפט אינה מכירה בבני אדם כבני חורין
וממציאה שיטות ודרכים על מנת לכפות על בני האדם חוקים ותקנות שהומצאו ע”י אנשים,
הרי ששימוש בהצהרה זו אל מול מערכת המשפט רוב הסיכויים שלא יועיל, אך גם לא יזיק.
בכל מקרה, זכרו שאתם חופשיים ונבראתם מרחם אמכם, בצלם אלוהים.
אתם של הטבע ושל האדמה הרבה לפני שהייתה מדינה !

הודעה זו נשלחה אל כל המשיבים הבאים:
משרד הפנים – פניות ציבור, רשות ההגירה והאוכלוסין מסילת ישרים 6, ירושלים 94584
משטרת ישראל – קצין תלונות ציבור רח’ נתן אלבז 1, חיפה
ביטוח לאומי – האגף לפניות הציבור שד’ וייצמן 13, ירושלים 91909
רשות המסים – היחידה לפניות הציבור – משרד האוצר רחוב קפלן 1, ירושלים 9195015
משרד המשפטים – לשכת היועץ המשפטי לממשלה צלאח א-דין 29, ירושלים 91010
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מבקר המדינה 2, ת”ד 1081, ירושלים 9101001
[להורדה כמסמך]

 


‫בעוד זאת הבנתי‬, ‫אני, מצהיר בזאת כי ההמשך היא הצהרה של אמת: ‫

אני אדם חופשי, אני לא עבד של פוליטיקאים וביורוקרטים, ומעולם לא מסרתי לאלו הטוענים שהם פועלים בשם מדינת ישראל, הציבור או החברה, את הזכות לשלוט בי, להחליט עבורי או לייצג אותי. כמו כן, אני לא מעוניין להפוך אף אדם אחר לעבד, אני דוגל בשלום ובחופש לכל.

בעוד שזאת הבנתי שכל האנשים שווים מבחינה מוסרית, ושזה תמיד בלתי מוסרי לפתוח באלימות ובשימוש בכוח (לנהוג בתוקפנות), לא משנה בשם איזו נורמה או הסכם חברתי הדבר נעשה, מלבד במקרים היכן שהאלימות נחוצה לשם הגנה מפני תוקפנות, וגם

ובעוד שזאת הבנתי שזה לא מוסרי עבורי לפגוע בכל דרך בחייו, בחירותו או ברכושו של זולתי, וגם

בעוד זאת הבנתי שזה בלתי מוסרי לאדם אחר לפגוע בחיים, בחירות או ברכוש שלי, וגם

בעוד שאני מבין שלא יכולתי בשום דרך למסור לאלו הטוענים שהם פועלים בשם מדינת ישראל, הציבור או החברה, את הזכות לשלוט במישהו אחר או לייצג אותו ללא הסכמתו, ובעוד שזו הבנתי שזה לא מוסרי עבורי לשלוט בזולתי, או לטעון שאני מייצג אותו ללא הסכמתו, וגם

בעוד שזו הבנתי שזה לא יתכן שאדם אחד או קבוצת אנשים העבירו בדרך כל שהיא לאלו שטוענים שהם פועלים בשם מדינת ישראל את הזכות המוסרית לשלוט בי ולייצג אותי ללא הסכמתי, וגם

בעוד שזאת הבנתי שאני אדם חופשי, שאני לא עבד, ולא רכוש או קניין של אף אדם או קבוצת אנשים אחרים, ושאני לא מספר, ולא יישות משפטית, אלא אדם בשר ודם ולא שום סוג של דמות דמיונית אחרת בתוך משחק שליטה דמיוני, ומכך אינני מוגבל בכל הגבלות שרירותיות שאנשים אחרים בחרו לכנות “חוק”, וגם

בעוד שזאת הבנתי שזה בלתי מוסרי עבורי לכפות את מרותי על זולתי ולדרוש ממנו לבקש ממני רשות לבנות בית, להקים עסק או לנהוג ברכב, ובעוד שזו הבנתי שזה יהיה פשע באם בכוח אמנע מזולתי לעשות כרצונו, ובעוד שזאת הבנתי שזה לגמרי מוסרי בעבורי לבנות בית, להקים עסק ולנהוג ברכב מבלי לבקש רשות מזולתי או לדווח לו בכל דרך שהיא,

בעוד שזו הבנתי שאתם לא מייצגים אותי, ושפוליטיקאים וביורוקרטים וכל אלו הטוענים שהם פועלים בשם מדינת ישראל הם לא יותר מאשר אנשים השווים מבחינת המוסר אלי, וגם

בעוד שזאת הבנתי שהאנשים הטוענים שהם פועלים בשם מדינת ישראל הם לא יותר מאשר אנשים המשתמשים בנשק וכוחניות על מנת לכפות עלינו לציית ולמסור להם משאבים, וגם

בעוד שזאת הבנתי שרוב החוקים המגבילים את חיינו, חירותנו ורכושנו הם אינם כללי מוסר וצדק טבעי, אלא חוקים פוליטיים בלבד, מעין כללים שנקבעו באופן שרירותי, וגם

בעוד שזאת הבנתי שזה בלתי אפשרי לשנות את המוסר על ידי חקיקה, הצבעה או הכרזה פומבית, וגם

בעוד שזאת הבנתי שהרבה אנשים בישראל מצייתים לחוקים הפוליטיים מתוך פחד ולא מתוך הרגשת מחויבות מוסרית אמיתית, וגם

בעוד שזאת הבנתי שהרבה אנשים בישראל בוחרים פוליטיקאים לכנסת ולממשלה רק מתוך חשש שמה ישלטו בהם פוליטיקאים גרועים יותר, ומכאן זאת הבנתי שהפוליטיקאים בישראל אינם מייצגים את הציבור, או את רוב הציבור, וגם

בעוד שזאת הבנתי שמאחורי המונח “מדינה” לא עומד שום הצדק מוסרי ממשי לכל פתיחה באלימות ובכוחניות הנעשית בשם “החוק”, אפילו שבמקרים מסוימים, ויהיו אלו מקרים רבים או מעטים, התנהגות זו נעשית באופן מוסרי לשם הגנה, אין במקרים מוסריים אלו בכדי לספק הצדק טוב לפתיחה באלימות ובכוחניות אשר נעשים שלא לצורך הגנה על חיי, חירות ורכוש הפרט, וגם

בעוד שזאת הבנתי שפתיחה באלימות וכוחניות היא פשע, ושהתנהגות נפשעת לא הופכת להתנהגות מוסרית וערכית רק בגלל שקוראים לזה “ממשלה”, וגם

בעוד שזאת הבנתי שאין לאיש את הזכות המוסרית למספר אותי או לעקוב אחרי או לדרוש ממני לדווח על מעשי או רכושי, וגם

בעוד שזאת הבנתי שהמוסר וכללי הצדק הטבעי ‫היו חלק חשוב בתורת המשפט לאורך ההיסטוריה. המוסר וכללי הצדק הטבעי נבדלים מהחוקים שמחוקקים פוליטיקאים, המוסר וכללי הצדק הטבעי מקדימים וגם עליונים לכל חוק שקבעו פוליטיקאים, וגם

בעוד שזאת הבנתי שהמוסר וכללי הצדק הטבעי חלים על כל האנשים ותמציתם: ‫אנו חופשיים לעשות מה שנחפץ, כל עוד שאנו לא פוגעים או מסכנים את חייו, חירותו, או רכושו ‫של האחר, וגם

בעוד שזאת הבנתי שהכנסת שעבורה זה בלתי מוסרי לפגוע, להכניע, להגביל בכל דרך ‫(אפילו זמנית) את חיי, חירותי ורכושי, וגם,‬ בעוד שזאת הבנתי כי אף אחד (אף לא מלך, ראש ממשלה, חבר כנסת, פוליטיקאי,‬ ‫שופט או כל אדם הטוען שהוא משרת את הציבור) הוא לא מעל המוסר והצדק הטבעי בישראל או בכל מקום, וגם,‬ ‫

בעוד שזאת הבנתי שפוליטיקאים, ביורוקרטים ועורכי דין היו רוצים שאחשוב שאני לא מסוגל להבין דברים פשוטים, כמו למשל כשהם מדברים על החיים, החירות והרכוש שלי, ואומרים לי שזה מסובך מידי עבורי להבין דברים שכאלו, וגם

בעוד שזאת הבנתי שאני לא ילד קטן, ושכל האנשים שווים בבחינת המוסר, ושפוליטיקאים הם לא האפוטרופוסים שלי וגם לא הבעלים שלי, שכן, אינני עבד של איש, אני איש חופשי ובוגר האחראי למעשיו, הדוגל בשלום וצדק, ובעוד שאני מאמין בחוקים הבסיסיים “חיה ותן לחיות”, ואינני זקוק או מצריך שליטה בחיי, חירותי או רכושי, וגם

בעוד שזאת הבנתי שאין לי כל חובה להזדהות כאזרח, כחלק מחברה, כדמות דמיונית משפטית בתוך הסכם שאני לא חתמתי עליו ומסכים לו מרצון חופשי, ובעוד שאני מבין שאין לי כל חובה לציית, לדווח או לשלם לאלו שטוענים שה פועלים בשם “המדינה” דבר, ובעוד שאני מבין שאין מעלי חובה להחזיק במספר זהות או בתעודת זהות, כולל ביומטרית, וגם

בעוד שזאת הבנתי שיותר ויותר אנשים עשויים להבין שהונו אותם, ובשל כך הם עשויים להפסיק לאפשר לקבוצת אנשים לשלוט בהם בטענה שזה נעשה לטובתם, ומכאן שאפשרי שכל או רוב האנשים יראו את המדינה כטירוף ורוע הדומה להרבה תופעות חברתיות שחלפו כבר מהעולם, כגון: עבדות, עליונות הגזע, אלימות כנגד ילדים, וגם

בעוד שזאת הבנתי שאילו אני הייתי עושה את מה שהאנשים שטוענים שהם פועלים בשם “המדינה” ו-“שלטון החוק” עושים, והייתי מפעיל תוקפנות וכוחניות וכופה על אנשים זרים לחלוטין לשלם ולציית לי, הייתי נחשב לפושע אלים, מטורף ומסוכן, ומעשים אלו לא היו מתקבלים בסלחנות, וגם

בעוד שהתקשרותי עם הרשויות והאנשים שטוענים שהם פועלים בשם “המדינה” נעשתה תחת כפייה, אילוץ ואיומים מצד האנשים שטוענים שהם פועלים בשם “המדינה”, ובעוד שהתקשרותי הנ”ל נעשתה מתוך תחושת דחק ופחד עמוק מ-“המדינה”, ובעוד שהתקשרותי הנ”ל נעשתה מתוך רצון להתחמק מפגיעה בגופי ורכושי מצד “המדינה”, וכן מכך שאני לא רוצה ללכת לכלא, ולא מתוך הכרה באיזושהי מחויבות לגיטימית מצידי כלפי “המדינה”, אני מבועת מכוחה של המדינה ומתוקפנותה כלפי בכל מקרה של אי ציות לדרישותיה.

ובשל כל האמור לעיל, יהיה זה ידוע לכל צד המתעניין, מודאג או מושפע, כי אני, ____________, הוא‬ ‫אדם-חופשי ובזאת מגיש הודעה ומצהיר בבירור מובהק וחד משמעי על כוונתי להתקיים בשלום‬ ‫ובמוסריות חופשי מכל מחויבות לציית לפקודות, תקנות, הוראות, חוקים או הגבלות שנוצרו‬ ‫על ידי אחרים וללא הסכמתי.

צדדים למעשה המעוניינים להתווכח עם הטענה שנעשתה בזאת, או שטוענים טענותיהם‬ של עצמם כנגד חייבים להגיב בדיוק בתוך עשרה (10) ימים על הודעה זו. כשל לרשום ויכוח כנגד הטענות שנעשו בזאת אוטומטית יניב פריו של שיפוט בהיעדרות והשתק‫ שלא ניתן לבטלו, וחסימה מפני הבאת האשמות תחת כל פקודה, חוק, תקנה או הוראה אחרת כנגדי ____________, אדם חופשי, בשל ההבנות, החירויות והזכויות המוצהרות לעיל, וכן כשל להגיב יהווה הכרה וקבלה של כל התנאים כאמור להלן. תגובה לא עניינית או שלא בפרק הזמן הנ”ל תסורב באופן אוטומטי.

_____________________________
אדם חופשי

חתמו עכשיו על ההכרזה:
www.Atzuma.co.il/Freeman
 

מאמרים נוספים

פוסטים אחרונים

קול האמת בפנים

תודה רבה למי שהגיע,היה מרומם! לחצו כאן לכל ההקלטות שהיו בכנס. אנחנו העםנתכנס יחדיו מכל הקשת הארצישראלית.כולנו ערים למתרחש, מודאגים

קרא עוד »

תגובות פייסבוק